CHP'den 'hilafet' açıklaması: Bugün aynı zihniyetteki gericiler, Atatürk ve devrimlerine saldırıyor CHP'den 'hilafet' açıklaması: Bugün aynı zihniyetteki gericiler, Atatürk ve devrimlerine saldırıyor

Doğu Karadeniz bölgesinde yaşanan ani, yerel ve şiddetli yağışlar, sel, taşkın ve heyelan gibi doğal afetler, küresel iklim değişikliğinin etkileriyle birleşerek ciddi sorunlara yol açıyor. Son dönemde, iklim değişikliğinin bir sonucu olarak, bölgede meydana gelen doğal afetler, alt ve üst yapıda büyük hasarlara, can ve mal kayıplarına neden oluyor.

EKOSİSTEMİ TEHDİT EDİYOR

Bu durumun bir sonucu olarak, özellikle deniz seviyesinden yüksek kesimlere atılan çöp ve atıklar, ani sel ve heyelanlarla birlikte debisi artan dereler aracılığıyla Karadeniz'e taşınıyor. Bu atıkların Karadeniz kıyılarında birikmesi, çevre kirliliğini artırarak deniz ekosistemini tehdit ediyor.

"SEL OLAYLARI DAHA SIK VE ŞİDDETLİ HALE GELDİ"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Erüz, küresel ısınmanın neden olduğu artan yağışlar ve sıcaklık değişimlerinin, bölgedeki doğal dengeyi bozarak sel ve heyelan riskini artırdığını belirtiyor. Karadeniz'in son 20-30 yılda yaklaşık yarım ile 1 derece arasında bir sıcaklık artışına maruz kaldığına dikkat çeken Erüz, bu durumun özellikle ani ve kararsız yağışları artırarak sel olaylarını daha sık ve şiddetli hale getirdiğini vurguluyor.

PLASTİK ATIK TEHDİDİ

Küresel ısınmanın etkisiyle Karadeniz'e taşınan atıkların miktarındaki artış, kıyılarda özellikle plastik ağırlıklı atıkların birikmesine neden oluyor. Bu durum, deniz turizmi yapılan plajlarda ve balık avcılığı yapılan sahalarda atık kirliliğinin yıl boyunca artmasına ve deniz ekosistemine zarar vermesine yol açıyor. Artan kirlilik, balıklar ve diğer deniz organizmaları üzerinde olumsuz etkilere sebep olmaktadır.

Doğu Karadeniz bölgesindeki bu olumsuz durumların çözümü için sürdürülebilir çevre politikalarının ve iklim değişikliğiyle mücadele stratejilerinin uygulanması önem taşımaktadır. Ayrıca, bilinçli çevre koruma çalışmaları ve atık yönetimi sistemlerinin güçlendirilmesi gereklidir.