Meclis Genel Kurulunda görüşülen Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Bankacılık Kanunu'nda yapılan değişiklikle sigortaya tabi mevduatın kapsamı genişletildi. Mevcut halinde, sadece gerçek kişilere ait olan mevduat ve katılım fonu tutarları sigorta kapsamında iken yapılan değişiklik ile resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki tüm ticari mevduat ve katılım fonu sigorta kapsamına dahil edilebilecek. Sigortaya tabi olacak mevduat ve katılım fonlarının kapsamı ve tutarı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu tarafından belirlenecek. Risk esaslı sigorta priminin oranı, yıllık bazda sigortaya tabi mevduat ve katılım fonunun binde 20’sini aşamayacak. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) idari yapılanmasındaki görev dağılımı, kurulacak yeni daireler üzerinden değiştirilecek ve müdürlük sayısı artırıldı.

İSTİSNALAR

Kanuna göre şirketlerin, döviz tevdiat hesaplarını çevirerek kur korumalı mevduata yatırması halinde, vergi avantajının süresi uzatıldı. Buna göre; mevduatı en az üç ay vade ile değerlendiren şirketler, dönem sonu değerlemesinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payı ile diğer kazançlara kurumlar vergisi istisnası uygulanacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan ve yerel seçimlerden önce büyükşehir belediyelerine devredilen şehir içi raylı ulaşım sistem ve metro projelerinin borçlarından ödenemeyen tutarlar, belediyelerin aylık vergi tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yüzde 5'i aşmayacak şekilde kesilecek.

HÜKÜMLÜLERE KORONAVİRÜS İZNİ

Teklife eklenen maddeyle açık cezaevinde kalıp da Covid-19 tedbirleri kapsamında izinli sayılan hükümlülerin 31 Mayıs'ta sona erecek izin süreleri 31 Temmuz 2023'e kadar uzatıldı. Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 19 kez uzatılabilecek.