Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi üyelerine suç duyurusunda bulunmasıyla başlayan krizde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yargıtay bir kenara atılamaz” demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu paylaşımı ise şu şekilde: 

“Anayasa Madde 153: “Anayasa Mahkemesi kararları (…) yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.”

Erdoğan, "Yargıtay kararı bir kenara atılmaz.” diyor. Elbette atılamaz, çünkü bu karar, yargı tarihinin yüz karasıdır… Altında imzası bulunan sözde yargıçlar da bağımsız irade ve vicdanlarıyla değil, talimatla bu kararı almışlardır. Hatta o kadar ileri gitmişlerdir ki, Anayasa Mahkemesi kararı hakkında “hukuki değer ve geçerlilik yoktur” deme cüretini bile kendilerinde bulmuşlardır.

Erdoğan bir de “AYM maalesef yanlışları arka arkaya yapar hale geldi" dedi.

Akşener Trabzon'da konuştu: Kendi başımıza seçim gitmek istiyoruz Akşener Trabzon'da konuştu: Kendi başımıza seçim gitmek istiyoruz

Yani açıkça diyor ki, “Anayasa Mahkemesi, Yargıtay gibi henüz benim söylediklerimi yerine getiren bir mahkeme olamadı… Anayasa Mahkemesine yapacağım atamalarla burayı da Saraydan talimat alacak hale getireceğim.”

Öyle ki hukuku ayaklar altında çiğneyen bu kararı eleştiren yol arkadaşlarını, AK Partilileri bile tehdit ediyor.

Verdiği mesaj çok açık…

“Hukuk düzeninin tekliği”nden, yani hukuktaki normlar hiyerarşisinden, aşama aşama “Saray düzeninin tekliği”ne geçiyoruz…

Buna demokrasiyi savunan hiçbir vatansever izin vermeyecektir.”