Türkiye ekonomisi, Merkez Bankası'nın yeni politikalarıyla dengelenmeye başladı. Eski ve yeni bakanların dönemleri karşılaştırıldığında, döviz kuru dalgalanmalarında ve ekonomik göstergelerde olumlu gelişmeler yaşandığı görülüyor.

Eski bakan Nurettin Nebati döneminde, döviz kuru istikrarsızlığını azaltmak için faiz indirimleri ve Kısa Vadeli Maliye Politikası (KKM) hesaplarıyla mücadele edildi. Ancak bu politikaların ardından dolar kuru hızla dalgalanarak bir yıl içinde 15 TL'ye ulaştı ve sonrasında 28 TL'yi gördü. Uzmanlara göre, dolar kurundaki bu dalgalanmaların temel nedeni faiz indirimleri ve KKM hesapları olarak gösteriliyor.

MEHMET ŞİMŞEK DÖNEMİNDEKİ OLUMLU GELİŞMELER

Nebati'nin yerine geçen Bakan Mehmet Şimşek döneminde ise faiz artışları ve KKM politikalarına kısıtlamalar getirildi.

MASAK raporu, rezaleti ortaya koydu! Kara para aklamada patlama MASAK raporu, rezaleti ortaya koydu! Kara para aklamada patlama

Bu dönemde politika faizi yüzde 50'ye ulaşırken dolar kuru istikrar kazandı. Enflasyonun tavan yaptığı günlerde bile artış hızı yavaşlamaya başladı.

MAHFİ EĞİLMEZ'DEN KRİTİK DEĞERLENDİRME

Mahfi Eğilmez gibi uzmanlar, bu dönemde Türkiye ekonomisinde önemli gelişmeler olduğunu belirtiyor. Eğilmez'e göre, Merkez Bankası'nın olumlu politikalarıyla dolarizasyon oranında ciddi bir azalma yaşandı ve işsizlik oranı düştü. Eğilmez ayrıca, Türkiye'nin risk priminin aşırı riskli ekonomiden çıkarak iyileşme gösterdiğini ve kredi derecelendirmelerinde olumlu değişiklikler olduğunu vurguladı. Eğilmez, "Bu kötü yönetilen ekonominin dönüşü, olumlu gelişmelerle birlikte gelecek potansiyel batışları önleyebilir" dedi.

Mahfi Eğilmez'in değerlendirmesi, Türkiye'de ekonomik açıdan yaşanan değişimleri gözler önüne seriyor.

Merkez Bankası'nın yeni politikalarıyla birlikte döviz kuru istikrarı ve ekonomik göstergelerdeki olumlu eğilimler dikkat çekiyor.

Mahfi Egilmez-1

Mahfi Egilmez 1231