Sürücüler bayram sonrası dönüşünde isyan etti: Haraç kesiyorlar Sürücüler bayram sonrası dönüşünde isyan etti: Haraç kesiyorlar

T24'te yer alan habere göre, Anayasa Mahkemesi, Medeni Kanun'un "evlilik birliğinin sarsılmasına" ilişkin düzenleme getiren 166. maddesinin dördüncü fıkrasını iptal etti. Düzenlemede, "Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir" kuralı yer alıyordu.

Ankara 18. Aile Mahkemesi'nin iptal başvurusunu inceleyen AYM, söz konusu kuralın ölçülülük ilkesini ihlal ettiğine karar verdi. Ortak hayatın yeniden kurulamadığı hallerde 3 yıl kuralının boşanma kararı için uzun bir süre oluşturduğuna dikkat çekilen AYM kararında, “Özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı ile aile kurumunu koruma amacı arasında makul bir denge sağlamayan kuralın orantılılık alt ilkesi yönünden ölçülülük ilkesini ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır” denildi.

Yüksek Mahkeme, kuralı Anayasa'nın 13. ve 20. maddelerine aykırı bularak iptal etti. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.