"Bundan sonra yeni işaretiniz olarak Rabia meydanıyla Esma'yı değil, artık Napolyon'u hatırlarsınız. "