Efes Antik Kenti'de turistlere özel davet Efes Antik Kenti'de turistlere özel davet

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmeti, özelleştirme kapsam ve programına alındı. Özelleştirme işlemleri, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar veya kiralama yöntemlerinden biri ya da birkaçı birlikte veya ayrı ayrı uygulanarak gerçekleştirilecek.

İhale dokümanları ve sözleşmede yer alacak hususlar, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek. Kamu hizmetinin devamlılığının sağlanabilmesi için özelleştirme işlemleri 15 Ağustos 2027'ye kadar tamamlanacak.

Araç muayene istasyonları ile ilgili yönetmelikte "Araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşme süresi bitimi tarihinden en az 5 yıl öncesinde gerekli plan, proje, altyapı ve benzeri işlemler başlatılır ve yeni ihale en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar sonuçlandırılır." düzenlemesi yer alıyor.

Araçların bakım ve işletilmesi hizmetleri ile ilgili imtiyaz sözleşmesi 15 Ağustos 2007'de imzalanmış ve sözleşme süresinin 14 Ağustos 2027'de sona ereceği bildirilmişti.

Araç muayene işlemleri, 2007'den bu yana TÜVTÜRK tarafından yürütülüyor. TÜVTÜRK, araç muayene istasyonlarını işletme hakkını 20 yıllığına almıştı.