Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, sektörde önemli yenilikler getirdi. Yerli elektrikli otomobillere kapasite artışı sağlandı ve yaş sınırı düşürüldü. Emekliler için düzenlenen özel indirimle yolcu biletlerinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

Karayolu Taşıma Yönetmeliği, 2024 yılı itibarıyla yapılan değişikliklerle güncellendi. Bu kapsamda, sürücü eğitim araçları ve gerçek kişi yetki belgesi şartları gibi birçok alanda önemli yenilikler getirildi. 2024 yılı verilerine göre, bu değişiklikler sektörde önemli düzenlemeleri beraberinde getirdi.

SÜRÜCÜ EĞİTİM ARAÇLARINA YENİDEN TANIMLAMA YAPILDI

Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde yapılan değişikliklerle, kullanım amacı "SÜRÜCÜ EĞİTİM ARACI" olarak tescil edilen taşıtlar, yönetmelik kapsamı dışına çıkarıldı. Bu değişiklikle, eğitim araçları daha spesifik bir şekilde tanımlandı ve denetim dışı bırakıldı. Bu düzenleme, 8 Ocak 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 2. maddesine eklenen yeni bent ile uygulamaya geçti.

Elektrik ve doğal gaza zam yolda Elektrik ve doğal gaza zam yolda

YETKİ BELGESİ YAŞ SINIRINDA YENİ DÜZENLEMELER

Gerçek kişilerin yetki belgesi alabilmesi için belirlenen yaş sınırı da değiştirildi. 13. maddeye eklenen yeni alt bent ile, yetki belgesi almak isteyen gerçek kişilerin en az 15 yaşında olması şartı getirildi. Bu değişiklik, gençlerin sektöre daha erken katılımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

YERLİ ÜRETİM ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE KAPASİTE ARTIŞI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlemeleri kapsamında, Yerli Malı Belgesine sahip elektrikli otomobiller için asgari kapasite oranı artırıldı. Bu oran, %25’ten %50’ye yükseltildi. Bu değişiklikle, yerli üretim elektrikli otomobillerin kullanımının teşvik edilmesi hedefleniyor.

ULUSLARARASI TAŞIMALARDA YENİ KURALLAR

Uluslararası taşımalarda yeni düzenlemeler getirildi. B2 yetki belgesi eki taşıt belgelerinde, taşıtların yurt dışına çıkışında yüzde 25 doluluk şartı getirildi. Bu şartı sağlamayan taşıtların, Bakanlıkça özel izin düzenlenmediği sürece yurt dışına çıkmasına izin verilmeyecek.

EMEKLİLERE YÖNELİK ÖZEL İNDİRİM

2024 yılı içinde emekli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşları için B1 veya D1 yetki belgesi sahipleri tarafından düzenlenecek yolcu biletlerinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Bu uygulama, 31 Aralık 2024 tarihine kadar geçerli olacak.

Bu değişiklikler, sektördeki düzenlemeleri daha adil ve kapsamlı hale getirmeyi amaçlıyor. Yönetmelik değişiklikleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı tarafından yürütülecek.