Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesine 250 milyon lira sosyal destek! Bakanlık duyurdu: Deprem bölgesine 250 milyon lira sosyal destek!

İstanbul’da Hazine’ye ait değerli bir arazide daha özelleştirilmek üzere imar planı değişikliği yapıldı.

İstanbul Kartal’da E-5 karayolu üzerinde bulunan Anadolu Adalet Sarayı’na komşu 29 bin 625 metrekare arazininbir kısmında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı faaliyet gösteriyor. Arazinin E-5’e cephesi olan tarafında daha önce Nuh Çimento işletmesi bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla arazinin imar planı “Ticaret Konut Alanı Emsal 2 ve 17 Kat; Resmi Kurum Alanı, emsal 2 ve 17 kat” olarak değiştirildi.

ibb saha

Erdoğan tarafından imzalanan 6589 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı şu şekilde:

“Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan hissesi özelleştirme kapsam ve programında bulunan İstanbul İli Kartal İlçiesi Soğanlık Mahallesi 12637 ada, 1 parseldeki taşınmaza ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1 Ağustos 2022 tarihli ve 5922 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli  Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sonucunda;

İmar plan notlarına ilişkin itirazların kabul edilerek, bu kapsamda söz konusu taşınmaza “Ticaret-Konut Alanı (Emsal: 2.00, Yükseklik en çok 17 Kat) ve Resmi Kurum Alanı (Emsal:2.00, Yükseklik en çok: 17 Kat)” kullanım kararları getirilmesine yönelik olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan ekli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İMar Planının onaylanmasına,

İşbu Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yetkili kılınmasına,

3194 sayılı İmar Kanunun ek 3. maddesi ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3. ve geçici 29. maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 8. maddesi gereğince karar verilmiştir.”

ERDOĞAN İNTİHAR DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 25 Ocak 2021 tarihinde, Elazığ'da deprem konutları anahtar teslim töreninde yaptığı konuşmada "Bundan sonra tüm projelerde yatay mimari uygulayacağız. Dikey mimari hele hele deprem bölgesinde bizim için intihardır" ifadelerini kullanmıştı.