Son zamanlarda ardı ardına gelen zamlar ve zorlaşan hayat şartları geniş bir kesim tarafından tartışılıyor NG Araştırma'nın yaptığı "Türkiye’de Geçim Şartları" konulu kamuoyu araştırması sonucunda 10 emekli'nin 9'u ek gelir olmadan geçinemeyeceğini söylüyor. Katılımcıların yüzde 45'i asgari ücretin beklendiğinden az olduğunu söyledi. Yüzde 95’i gıda ürünlerindeki artıştan olumsuz etkilendiklerini belirtti.

EMEKLİ EK GELİR OLMADAN GEÇİNEMİYOR

2022 yılında emekli maaşlarına yapılan yüzde 23,56 oranındaki zam emeklilerin beklentisini karşılayabildi mi? sorusuna  her 2 emekliden 1’inin emekli maaşı dışında başka bir geliri bulunuyor. Ek gelire de gerçekten ihtiyaçları olduğunu belirten  emeklilerin 10'da 9’u sadece emekli maaşıyla geçinemeyeceğini söylüyor. Emekli maaşı dışında ek geliri olmayanların ise yüzde 85’i geçinemediğini belirtti.

YÜZDE 45 ASGARİ ÜCRETİ AZ BULDU

Asgari ücrete yapılan yüzde 50,54 oranındaki zam sorusua katılımcıların yüzde 45’i yapılan zammın beklediğinden az olduğunu belirtirken, beklediğim orandaydı diyenlerin oranı ise yüzde 33 

2 KİŞİDEN 1'İ ASGARİ MAAŞLA GEÇİNEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Katılımcılara yöneltilen kirada yaşayan bir ailenin asgari ücretle kaç kişinin borçlanmadan temel ihtiyaçlarını karşılayabileceğini sorusuna yüzde 23’ü asgari ücretle bir kişinin dahi temel ihtiyaçlarını karşılayamayacağını düşünüyor. Yüzde 27’si 1 kişi derken, 2 kişi diyenlerin oranı yüzde 23, 4 kişilik bir ailenin geçinebileceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 5 ayrıca 5 veya daha fazla kişinin geçinebileceğini belirtenlerin toplam oranı ise yüzde 9 Bir diğer deyişle, her 2 kişiden 1’ine göre asgari maaşla 2 kişi temel ihtiyaçlarını karşılayamaz.

FATURALAR YÜZDE 95'İNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR 

Son zamanlarda gelen zamların geçim şartları üzerindeki etkilerini sorulara gelen yanıtlar oldukça dikkat çekici ev kiralarındaki artış katılımcıların yüzde 93’ünü olumsuz etkilerken, elektrik, doğalgaz, su faturalarındaki artış ise katılımcıların yüzde 95’ini olumsuz etkiliyor. Fiyat artışlarından olumsuz etkilenmeyen oldukça azınlık bir kesim var.Benzin fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenenlerin oranı ise yüzde 95  ayrıca, katılımcıların yüzde 95’i gıda ürünlerindeki artıştan olumsuz etkilendiklerini belirtti.

KİRALAR FAZLA

Kiracıların yüzde 65’i ev kirasının beklediğinden çok fazla olduğunu belirtirken, beklediğim gibi diyenlerin oranı ise yüzde 29 kirada oturuyorum diyenlerin ödediği aylık kira tutarının ortalaması 1503 lira . Bu tutar ortalama aylık gelirin yüzde 23’üne denk geliyor. Ev sahibi olanlara, ‘evini kiraya versen beklentin ne olurdu?’ diye sorduğumuzda ise gelen yanıtların ortalaması 1821 lira. Kiracıların ve ev sahiplerinin beklentilerinin birbirinden farklı olduğu görünüyor.

ARABA GİDERLERİ GELİRİN YÜZDE 71'İ

Ortalama aylık gelir ve gider dağılımına baktığımızda, temel ihtiyaçlarımızın bir kısmının toplam gideri, toplam gelirimizin yüzde 71’ine denk geliyor. Yılbaşından beri gelen yüksek orandaki akaryakıt zamları araç kullanımını önemli bir gider haline getirdi.  Arabası olan her 10 kişiden 8’i son zamlardan sonra araç kullanım sıklığını azalttığını belirtti.

YÜZDE 40'LIK KESİM ARABA ALMIYOR

Arabası olmayan kişilere ise araba almama sebebini sorduğumuzda gelen yanıtlar yine ekonomik sorunları işaret ediyor. Katılımcıların yüzde 42’si ekonomik durumunun kötü olmasını sebep olarak gösterirken, yüzde 40’ı ise araba fiyatlarının çok yüksek olmasından kaynaklandığını belirtti.

BİRİKİM YAPILAMIYOR

Katılımcıların yüzde 72’si birikim yapamadığını söylerken, bazen birikim yapabildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 24,  düzenli olarak birikim yapabilenlerin oranı ise yalnızca yüzde 4 artan hayat pahalılığı ile gelir gider dengesizliğine sebep oldu. 

AYLIK GELİR GİDERLERİ KARŞILAYAMIYOR 

Aylık gelirin giderleri karşılayabilliyor mu sorusuna? Aylık gelirinin, temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyenlerin oranı yüzde 73, Bu soruya gelen yanıtları bölge bazlı incelediğimizde Doğu, Güneydoğu ve Akdeniz bölgelerinde aylık geliri temel ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı  yüzde 80’i aşıyor.