Satın alma gücüne göre, Türkiye Avrupa'da sondan üçüncülüğe oturdu. Türkiye'nin gerisinde sadece Makedonya ve Arnavutluk kaldı.

Türkiye satın alma gücünde Avrupa'nın en alt seviyelerine düştü. Sadece Makedonya ve Arnavutluk Türkiye'nin gerisinde kaldı. Türkiye sondan üçüncü oldu. “Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan geliri” temel olarak hanehalkının harcayabileceği ve tasarruf edebileceği geliri gösteriyor. Bu gelir hesaplamasında Türkiye hem satın alma gücü hem de Euro bazında Avrupa'da son sıralarda yer alıyor.

TÜRKİYE SON SIRALARDA

Euronews'te yer alan habere göre, Avrupa’da gelir seviyesinde önemli farklılıklar bulunuyor. Bu durum kıta genelindeki gelir eşitsizliğin boyutunu ortaya koyuyor. Batı ve İskandinav ülkeleri, birçok güney ve doğu ülkesine kıyasla daha yüksek harcanabilir gelire sahip. Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan geliri sıralamasında Türkiye ise son sıralarda yer alıyor.

Legatum 2023 Refah Endeksi'ne göre dünyanın en müreffeh ülkelerinin üçte ikisi Avrupa'da yer alıyor, ancak gelir eşitsizliği Avrupa genelinde oldukça yaygın. Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri sadece AB üye ülkeleri arasında değil, diğer Avrupa ülkeleri arasında da önemli farklılıklar gösteriyor.

“Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan geliri” temel olarak hanehalkının harcayabileceği ve tasarruf edebileceği geliri gösteriyor. Biz bunu haber boyunca “kullanılabilir hanehalkı geliri” olarak kısalttık.

Farklı vergi rejimleri ve fiyat seviyeleri nedeniyle ülkelerin harcanabilir gelir seviyelerini doğru bir şekilde karşılaştırmak zor. Ancak farklılıkları ölçmenin ve karşılaştırmanın bir yolu, her ülkede satın alma gücü standardına (PPS) göre eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirine bakmak. Bu da yaşam standartları hakkında bir fikir verir.

Peki, Avrupa'da en yüksek ve en düşük kullanılabilir hanehalkı gelirine sahip ülkeler hangileri? Avrupa’da gelir eşitsizliği ne kadar yaygın?

SATIN ALMA GÜCÜNDE SONLARDAYIZ

Satın alma gücüne göre (PPS) hanehalkı fert geliri 2022 yılında AB’de 18 bin 706 oldu. Bu değer Türkiye’de ise 6 bin 10 gerçekleşti.

Avrupa’da en yüksek kullanılabilir hanehalkı geliri 33 bin 214 ile Lüksemburg’da; en düşük ise 4 bin 385 ile Arnavutluk’ta. Bu değerin en düşük olduğu AB ülkesi ise 9 bin 971 ile Bulgaristan.

2016-2021 ARASINDA YÜZDE 27 AZALMA

Satın alma gücüne göre eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelirinde Türkiye Avrupa’da sondan üçüncü Euro bazında kullanılabilir hanehalkı geliri düşen tek ülke ise Türkiye 2016-2021 yılları arasında Türkiye’de gelir yüzde 27 azaldı.

DİSK'ten asgari ücret ve emekli maaşı çağrısı: Yılda 4 kez belirlenmeli DİSK'ten asgari ücret ve emekli maaşı çağrısı: Yılda 4 kez belirlenmeli