Okulların ilk haftası geride kalırken velilerin çoğu öğrencilere verilen yemeklerin kalitesinden ve yüksek fiyatlarından yakınmaya başladı. Bunun üzerine CHP ve İYİ Parti de sorunun çözümü için harekete geçti. 

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, öğrencilerin beslenme sorununa ilişkin TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi sundu. Teklifle, resmi tüm örgün eğitim kurumlarındaki öğrencilere ve eğitim çalışanlarına ücretsiz öğle yemeği ve içme suyu verilmesi önerildi. Teklifte “Okullarda suya ayıracak harçlığı olmayan çocuklar sağlıksız koşullarda tuvaletlerden su içmek zorunda kalmaktadır. Bu çerçevede, verdiğim kanun teklifiyle sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak öğrencilerin temel gereksinimi olan beslenme ve su ihtiyaçlarının devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanması ve aile bütçelerindeki yükün azaltılması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.


CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer

Akıllı makineler çağında sosyal ve idari bilimler eğitimi için 6 tavsiye Akıllı makineler çağında sosyal ve idari bilimler eğitimi için 6 tavsiye

'RÜZGÂRGÜLÜ' DOYURACAK

İYİ Parti ise “derin yoksullukla mücadele” kapsamında Rüzgârgülü Projesi hazırladı. Proje farklı eğitim seviyelerinde devlet okullarına kayıtlı 15.1 milyon çocuğa sunulacak. Tüm devlet okullarında ücretsiz kahvaltı veya öğle yemeği sunulmasının maliyetinin hesaplandığı projenin detayında, “2020 bütçesinde sosyal yardımlara ayrılan para 70 milyar lira olarak gözüküyor. 15 milyon çocuğun sınıfa aç girmemesini sağlayacak, sağlığını düzeltecek, yoksulluğunu azaltacak olan projenin ise yıllık gideri bu miktarın sadece üçte biri kadar. 15 milyon çocuğa, yıl boyunca ücretsiz öğle yemeği vermenin maliyeti: 17.4 milyar lira, 15 milyon çocuğa, yıl boyunca ücretsiz öğle yemeği ve  kahvaltı maliyeti 26.2 milyar lira” denildi. 

Projenin diğer detayları ise şu şekilde:

1- Türkiye’de okulöncesi eğitim ve bakım hizmetleri sektörüne yapılan harcamaların OECD ortalamasına çıkması durumunda yaklaşık 720 bin yeni iş yaratılacak. Bu işlerin yüzde 73’ünde kadınların istihdam edilmesiyle yoksulluğun yüzde 1.5 oranında, kadın işsizliğinin ise üçte bir oranında azalması mümkün olacak.

2- Projenin uygulanmasıyla birlikte hanelere çocuk başına yıllık 1000 lira nakit yardıma eşdeğer bir destek verilecek.

3- Okullarda verilecek olan ücretsiz yemeklerin hammaddeleri yerel kooperatiflerden ve yerel üreticilerden satın alınacak.