İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), yayınladığı açıklamada iktidara af çağrısında bulundu.

Erdoğan'dan sokak köpekleri ile ilgili dikkat çeken açıklama Erdoğan'dan sokak köpekleri ile ilgili dikkat çeken açıklama

Son günlerde toplumda ‘kapsamlı bir af’ beklentisinin oluştuğunun altının çizildiği açıklamada, “Türk Ceza Kanununun (TCK) 302-339. maddelerinde sayılan Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar, Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar, Milli Savunmaya Karşı Suçlar ve Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk suçları, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle hükümlü olarak kapalı ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin 3 yıllık denetimli serbestlikten erken yararlanmaları sağlanmıştır” denilerek açıklamanın son bölümünde ‘devlete halkı ile barışma çağrısı yapıyoruz’ ifadeleri kullanıldı.

MAZLUMDER'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

-Başta 20-30 yıldır cezaevlerinde tutulan 28 Şubat siyasi mahpusları olmak üzere sırf siyasi fikir ve düşüncelerinden dolayı yargılanıp mahkûm edilen tüm siyasi mahpusların affı yönünde genel bir yasal düzenleme yapılmasının hukuki ve vicdani bir sorumluluk, aynı zamanda bir mecburiyet olduğunu hatırlatıyoruz.

- Paralel yargı süreçlerinde, sonradan örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle ihraç edilen hakimler tarafından cezalandırılan siyasi ya da adli fark etmeksizin bütün mahpusların yeniden yargılanma hakkı vardır. Bu hak ya bir an önce tanınmalı ya da affın kapsamına dahil edilerek devletin kusuru sivil insanlara yükletilmemelidir.

- 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yapılan yargılamalarla mahkûm edilen kişiler yönünden yeniden yargılama yolunun açılması gerektiğini, özellikle haklarında mahkûmiyet kararı olmadığı halde idarenin veya üst amirin takdir ve değerlendirmeleri sonucu irtibat ve iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevlerinden ihraç edilen kişilere yönelik düzenleme yapılarak, bu kişilerin görevlerine dönüşlerinin sağlanmasının hukuki bir sorumluluk olduğunu vurguluyoruz.