Anayasa Mahkemesi (AYM), son günlerde birçok kritik karar imza attı. Geçtiğimiz gün, rektörlerin Cumhurbaşkanı tarafından atanmasının anayasaya aykırı olduğu kararını veren AYM, bu kararın ardından Cumhurbaşkanının Merkez Bankası Başkanını görevden alma yetkisini iptal etti.

Bugün ise, Resmi Gazete’de açıklanan karar göre, 'kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralma’ yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı kararnamesini Anayasa’ya aykırı buldu ve iptal etti.

CHP'NİN AÇTIĞI DAVANIN KARARI YAYIMLANDI

CHP'nin 97 numaralı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı maddelerinin iptal edilmesi ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle açtığı dava hakkında Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

CHP’nin AYM’ye yaptığı başvuruda, kamu kurum ve kuruluşlarının yönetiminde bulunan müzelerin söz konusu idarelerle ilgili kanuni düzenlemelere tabi olduğu belirtilmiş ve müzelerin yönetiminin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemeyeceği ifade edilmişti.

KARARLAR, 9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Dokuz ay sonra yürürlüğe girecek kararın gerekçesi şu şekilde ifade edildi:

"1'nci maddesiyle 16/7/2018 tarihli ve 30480 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 12 numaralı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 4'ncü maddesine eklenen 3 numaralı fıkrada yer alan "... veya kamu kurum ve kuruluşlarının müzelerinin yönetimini devralabilir" ibaresinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline, iptal hükmünün Anayasa'nın 153'ncü maddesinin üçüncü fıkrası ile 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 66'ncı maddesinin 3 numaralı fıkrası gereğince kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verildi."

Bakan Uraloğlu duyurdu: e-İmza'dan sonra e-Mühür geliyor Bakan Uraloğlu duyurdu: e-İmza'dan sonra e-Mühür geliyor

AYM’DEN PEŞ PEŞE İPTAL KARARLARI

Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz gün, üniversitelerin rektörlerini doğrudan atama yetkisinin Anayasa’ya aykırı olduğuna hükmetmişti. AYM’nin aldıüğı bu flaş kararın gerekçesi olarak ise, rektör atama yetkisinin sadece Cumhurbaşkanı’na verildiği ve rektör atanması için herhangi bir nitelik aranmadığı, bundan sebeple yöneticisi direkt olarak Cumhurbaşkanı tarafından atanan rektörün özerkliğinden söz edilemeyeceği gösterildi.

Ayrıca, 703 sayılı KHK’nın 151. Maddesinin ‘h’ ve ‘j’ bentlerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna karar veren AYM, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görev süresi dolmadan Merkez Bankası değiştirme yetkisini de iptal etti.