Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konvoyuna ateş açıldı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, 1 koruma vuruldu. Saldırıyı ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgüt üstlendi.

24 SAAT SÜRE VERMİŞLERDİ

Batı Şeria'da Filistin güvenlik teşkilatı içinde örgütlü olduğu iddia edilen 'Ebu Cendel'in Oğulları' adlı örgüt, Mahmud Abbas'ın İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre vermişti.

Christian Dior, Filistin'e destek veren Bella Hadid'i sildi Christian Dior, Filistin'e destek veren Bella Hadid'i sildi

EBU CENDEL'İN OĞULLARI ÖRGÜTÜ KİMDİR?

Ebû Cendel Bedir Gazvesi’nden (2/624) önce Mekke’de müslüman oldu. Bu sebeple babası tarafından hapsedilerek zincire vuruldu ve hicret etmesine izin verilmedi.

Hudeybiye Antlaşması’nda (6/628) Mekkeliler’in temsilcisi olan babası Süheyl b. Amr ile Hz. Peygamber antlaşma konularını görüşüp yazılı metni imzaya hazır hale getirdikleri sırada Mekke’de hapsedildiği yerden kaçan Ebû Cendel’in ayaklarındaki zincirleri sürüyerek geldiği görüldü. Bunun üzerine Süheyl Peygamber’den antlaşma gereğince oğlunun iadesini istedi.

Hz. Peygamber antlaşmanın henüz imzalanmadığını ve Ebû Cendel’in onun dışında tutulması gerektiğini söylediyse de Süheyl bunu kabul etmedi ve oğlu iade edilmediği takdirde antlaşmayı imzalamayacağını söyledi.

Hz. Peygamber onun kendi hatırı için antlaşma dışı tutulmasını istedi, fakat Süheyl bunu da kabul etmedi. Bu arada oğluna işkence etmeyeceğine dair söz verdiği halde onu sürükleyerek götürmeye başladı. Müslümanları derin üzüntüye sevkeden ve “Yevmü Ebî Cendel” diye anılacak olan bu olaya çok üzülen Resûl-i Ekrem Ebû Cendel’i teskin etmeye çalıştı ve Kureyşliler’le yaptığı antlaşmaya sadık kalacağına dair Allah adına söz verdiğini belirterek ona sabır tavsiye etti; Cenâb-ı Hakk’ın kendi durumunda olanlar için yakında bir çıkış yolu göstereceğini söyledi.

Ebû Cendel bazı kaynaklara göre Yemâme Savaşı’na (12/633) iştirak ederek orada otuz sekiz yaşında vefat etmiş, bazılarına göre ise 18 (639) yılında Ürdün’de çıkan veba salgınında babasıyla birlikte ölmüştür.