İstanbul için tsunami hazırlığı! '4 dakika içinde sular geliyor' İstanbul için tsunami hazırlığı! '4 dakika içinde sular geliyor'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafındani, 2022 yılı "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçları yayımlandı.

TÜİK verilerine göre 2017 yılında 6 milyon 895 bin 385 kişi olan 65 yaş ve üzeri nüfus, geçtiğimiz son 5 yılda yüzde 22,6 artarak 2022'de 8 milyon 451 bin 669 kişiye yükseldi. Yaşlı nüfusun oranı 2017'de yüzde 8,5 iken, 2021'de yüzde 9,9'a yükseldi.

2022'de yaşlı nüfusun yüzde 44,4'ünü erkekler, yüzde 55,6'sını kadınlar oluşturdu. 

Nüfus projeksiyonlarında yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3, 2060'ta yüzde 22,6 ve 2080'de yüzde 25,6 olacağı öngörüldü.

YAŞLI NÜFUSUN %64,5'İ 65-74 YAŞ GRUBUNDA

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2017 yılında yaşlı nüfusun %61,6'sının 65-74 yaş grubunda, %29,7'sinin 75-84 yaş grubunda ve %8,6'sının 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2022 yılında %64,5'inin 65-74 yaş grubunda, %27,7'sinin 75-84 yaş grubunda ve %7,9'unun 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.
 
Yaşlı nüfusun %0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı, 2022 yılında 5 bin 344 oldu.

Yaş grubuna göre yaşlı nüfus oranı, 2017, 2022

yaşlılar-tüik

Ortanca yaş, 2017 yılında 31,7 iken 2022 yılında 33,5 oldu. Ortanca yaş 2022 yılında erkeklerde 32,8, kadınlarda 34,2 olarak gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonlarına göre, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45,0 olacağı öngörüldü.

TÜRKİYE 66. SIRADA

Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 2022 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 975 milyon 105 bin 156 kişi, yaşlı nüfusun ise 782 milyon 998 bin 642 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun %9,8'ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %29,9 ile Japonya, %24,1 ile İtalya ve %23,3 ile Finlandiya oldu. Türkiye, 184 ülke arasında 66. sırada yer aldı.