Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC), Küresel Haklar Endeksi’ni yayımladı. Demokratik değerlerin ve temel hakların pek çok ülkede kötüleştiğine dikkat çeken endekse göre işçiler için en kötü 10 ülke Bangladeş, Belarus, Ekvador, Eswatini, Filipinler, Guatemala, Mısır, Myanmar, Tunus ve Türkiye.

167 ülkeden 191 milyon işçiyi temsil eden konfederasyonun senelik endeksi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşme ve içtihatlarını temel alarak dünya genelinde işçi haklarının durumunu inceliyor.

Rapora göre dünya genelinde işçilerin grev hakkı, toplu sözleşme hakkı, sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkı ihlal edildi. İşçilerin adalete erişim hakkının kısıtlandığını vurgulayan ITUC, hakkını arayan işçilerin tutuklandığı ya da gözaltına alındığına, işçilerin şiddete maruz kaldığına dikkat çekti.

8 SENEDİR EN KÖTÜ 10 ÜLKE ARASINDA

Türkiye, ITUC endeksinde 2016’dan beri dünyada işçi hakları açısından en kötü 10 ülke arasında yer alıyor. Raporda Türkiye ile ilgili şu tespitler yer alıyor:

“Türkiye’de işçilerin hakları ve özgürlükleri yıllardır aralıksız olarak saldırıya uğruyor. Hak ve özgürlükler baskı altına alınıyor, sendikalar ve üyeleri sistematik olarak ve asılsız suçlamalarla kovuşturmaya uğrayarak hedef alınıyor. İşverenler, sendikalaşma girişiminde bulunan işçileri sistematik bir şekilde işten çıkararak sendika düşmanlığı yapmaya devam etti. İşçiler korku ortamında ve sürekli misilleme tehdidi altında birleşmek ve sendika kurmak için mücadele etti.”

Dünya çapında internet teknolojilerinde yaşanan sorun Türkiye’yi nasıl etkiledi? Dünya çapında internet teknolojilerinde yaşanan sorun Türkiye’yi nasıl etkiledi?

Raporun Türkiye bölümünde eski Deriteks Sendikası Başkanı Makum Alagöz’ün silahlı saldırı sonucu yaralanması, 1 Mayıs 2023’te İstanbul’da düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda protestocunun gözaltına alınması ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) yöneticileri Selma Atabey ve Gönül Erden’in tutuklanmasından bahsedildi. (ANKA)