Zafer Partisi'nin Kadın, Aile ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nilgün Sadıkoğlu Danışman ve Genel İdare Kurulu Üyesi Alptürk Kaya, parti üyeliğinden istifa ettiklerini açıkladı. Yönetimdeki istifaların devam edeceği bildiriliyor.

Genel Başkan Yardımcısı Sadıkoğlu Danışman, parti içinde kurumsal yapının temin edilemediğini ve bunun ısrarlı bir hâl aldığı, partinin kuruluş felsefesinden zamanla uzaklaşıldığı ve liyakat ve nitelik gözetilmeyen bir teşkilât yapısıyla devam edileceği gibi başlıca nedenlerle istifa ettiğini belirtti.

Alptürk Kaya'nın açıklamaları şu şekilde:

"Tek ve değişmez önder olarak Atatürk’ü takibe ant içen bir Türk gencinin inanç ve kanaatinin gereklerinde çekinseme göstermeyeceği, bu yöntemlerle şahsımın hiç ilgi duymadığı kişisel menfaatlerinin kaygısını taşıyan kimselerin belki sindirilebileceği, ancak sırası geldiğinde ihtilâl hukuku işleterek Padişah ve Halife devirmiş adamların geleneğini izleyen gerçek Türk ulusçularının yıldırılamayacağı açıktır.

AK Parti'den sokak hayvanları açıklaması: Uyutma olmak zorunda AK Parti'den sokak hayvanları açıklaması: Uyutma olmak zorunda

Kişiliklerini İttihat ve Cumhuriyet geleneğinde bulan Türkçüler, büyük adamların en ağır koşullar altında bile kendilerini eleştirmekten geri durmayacak bir meclisten ayrı hareket etmediklerini iyi bilirler. Bu olay, Atatürkçü ve Türk ulusçusu görüşlerin bugünkü yapısı itibarıyla Zafer Partisi’nde fiilen uygulanma olanağı bulamayacağını kanıtlamış, bu nedenle Zafer Partisi’ndeki bütün görev ve sıfatlardan ve parti üyeliğinden ayrılma zorunluluğu görülmüştür."