Anayasa Mahkemesi, Erdoğan'ın üniversitelere "kayyım" atama yetkisinin ardından başka bir yetkisini daha iptal etti.

AYM, CHP'nin 703 sayılı KHK'nın bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması talebiyle açtığı davayı 6 yıl sonra karara bağladı. AYM, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası (MB) başkanını görev süresi dolmadan değiştirme yetkisini oybirliğiyle kaldırdı.

TBMM’den yetki alınmadan yapılan bu değişikliklerin anayasaya aykırı olduğuna karar verildi.

Sinan Ateş'in Ayşe Ateş'ten, MHP'nin gazetesi Türkgün'ün hedefe koyduğu gazetecilere destek Sinan Ateş'in Ayşe Ateş'ten, MHP'nin gazetesi Türkgün'ün hedefe koyduğu gazetecilere destek

Açıklanan karar şu şekilde:

"1211 sayılı Kanun’un 25. maddesinin birinci fıkrasında Merkez Bankası Başkanının (Guvernör), Bakanlar Kurulu kararıyla beş yıllık bir dönem için atanacağı, bu sürenin sonunda yeniden atanabileceği hüküm altına alınmakta iken dava konusu kuralla anılan fıkra yürürlükten kaldırılmıştır. Merkez Bankası başkanının görev süresini düzenleyen hükmün yürürlükten kaldırılmasını öngören kural, Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Dördüncü Bölümü’nde yer alan kamu hizmetlerine girme hakkına ilişkin düzenleme içerdiğinden Anayasa’nın mülga 91. maddesi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek yasak alanda kalmaktadır."