1974 yılında Ankara’da doğdu. Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde 1995 yılında Lisans, 2000 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Gökçe, 2002 yılından itibaren TMMOB Şehir Plancıları Odasında çeşitli kademelerde yöneticilik görevleri üstlendi. 2006-2007 yıllarında Oda’nın Genel Başkanlığı görevini yaptı. 1996 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesinde başlayan kamu görevi çok sayıda planlama çalışması ve Ankara 2023 Nazım Planlama çalışmaları koordinatörlüğü ile 2009 yılına kadar sürdü. 2009- 2010 yıllarında İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu başkanlığı görevini üstlendi. 2009 yerel seçimleri sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Çankaya Belediyesine geçişine muvafakat verilmediği için memuriyetten istifa ederek Çankaya Belediyesi’nde görev yapmaya başladı.

Meclis'ten sözleşmeli akademik personel teklifine onay Meclis'ten sözleşmeli akademik personel teklifine onay

2010-14 yıllarında bu Belediye’de yatırımlardan sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2014 yerel seçimleri sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde Fen İşleri Daire Başkanı olarak göreve başladı. Aynı yılın Ekim ayında Genel Sekreter Yardımcılığı’na atandı. 2016 yılı Eylül’ünde vekaleten atandığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevine 2017 Mart başında asaleten getirilen ve Mayıs 2022 tarihine kadar bu görevi sürdüren Gökçe; İzmir’de altyapı, üstyapı proje ve uygulamalarının yürütülmesi sonrası, Büyükşehir bütününün sevk ve idaresi sorumluluğunu da üstenmiş oldu. Haziran 2022 tarihi itibarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısıdır.

Deprem ve taksi sorunu konusunda öncü çalışmalara imza attı

İstanbul’un kronik sorunları üzerine yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Gökçe, ilk olarak ‘engelsiz taksi’ projesini İstanbulluların hizmetine sundu.

İstanbul'da taksi erişimi sorununu en çok engelliler ve dezavantajlı bireylerin yaşadığına dikkat çekerek, engelsiz taksi, minibüs ve taksi dolmuşların dönüşümü teklifini şöyle anlattı:

"Yapılan detaylı ölçümler ve çalışmalar sonucunda 1803 minibüsün ihtiyaç fazlası olduğunu tespit ettik, bu minibüslerin dönüşümü ve taksi hizmetine başlamasıyla yaşanan taksiye erişim sorununun azaltılması için de bütüncül bir yaklaşım ortaya koyduk"

Ayrıca, İstanbul’da gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir hal alan ‘taksi bulma’ sorununa ilişkin geliştirdiği projelerle gündeme gelen Gökçe, "Nitelikli ve güvenli 2 bin 625 aracın sisteme girmesini sağlayan engelsiz taksi, minibüs ve taksi dolmuşların dönüşümü teklifimiz bekliyor. Taksi sorunu çözülemez bir sorun değildir" açıklamasını yapmıştı.