İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim sonuçlarını The Economist’e değerlendirdi.

İmamoğlu kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

31 mart'ta yapılan yerel seçimlerin sonuçları Türkiye tarihinde bir dönüm noktasıdır. Artık yerel gücün büyük bir kısmının seçmenler tarafından siyasi muhalefete devredildiği bir dönemde, Türkiye artık seçeneklerden yoksun değil; Yörüngesi yeniden sıkı bir şekilde demokrasiye doğru yönelmiştir.

KENDİ ADAYLARINI ÇIKARSA DA...

Özellikle devlet kaynaklarının iktidar partisine ve adaylarına tahsisi ve medyanın hükümet tarafından kontrol edilmesi konularındaki haksız rekabete rağmen, üyesi olduğum muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) galip geldi. İstanbul'da hükümet yetkilileri ve cumhurbaşkanı, belediye başkanlığı seçimlerinde rakibimi desteklemek için aktif bir kampanya yürüttü. Geçen yılki seçimlerde CHP'yle ittifak kuran diğer muhalefet partileri koalisyonumuzu bırakıp kendi adaylarını çıkarsa da biz kazandık.

CHP'li Karatepe, yarın Bakan Şimşek ile bir araya gelecek CHP'li Karatepe, yarın Bakan Şimşek ile bir araya gelecek

Bu zafer gerçek demokratik gücün halkın elinde olduğunu gösterdi. Bu, “İstanbul Modeli” adını verdiğimiz yeni belediyecilik biçimine yönelik bir güven oyuydu. Bu model eşitliği, demokratik sürece sivil katılımı ve yerel düzeyde daha etkili ekonomik ve sosyal kalkınma politikalarını önceliklendirmektedir.

31 Mart'ta seçmenler sadece İstanbul ve ilçelerinde değil, Türkiye genelinde sosyal demokrat adayları seçerek seçim haritasını yeniden çizdiler. Verdikleri mesaj açıktır. Artık hukukun üstünlüğü ve demokrasiyle yönetilen bir ülke görmek istiyorlar. Bölücü politikaları ve otoriterliği reddediyorlar. Kutuplaşmayla parçalanmış değil, birleşik bir Türkiye tasavvur ediyorlar. Üstelik bu seçim sonucu, derinleşen ekonomik krize karşı bir protestoydu: artan enflasyon, artan işsizlik ve yaşam pahalılığındaki daralma.

BİR DEĞİŞİMİN SİNYALİ

22 yıldır iktidarda olan mevcut hükümet, gençler, kadınlar, mavi yakalı işçiler ve emekliler de dahil olmak üzere kilit seçmen gruplarının desteğini kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun Adalet ve Kalkınma Partisi büyük şehirlerde ağır darbeler alırken, destekleri çoğunlukla kırsal bölgelerde yoğunlaştı. Buna karşılık CHP'nin Orta ve Doğu Anadolu'da benzeri görülmemiş bir destek kazanması, Türkiye genelinde siyasi dinamiklerde bir değişimin sinyalini verdi.

Seçim sonuçları demokratik muhalefete yeni bir enerji aşıladı. Sadece bir yıl önce seçmenler cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ı kıl payı desteklemişti. O tarihten bu yana CHP liderlik değişiklikleri yaptı ve programını kökten yenilemek için bir süreç başlattı. Türkiye halkı bu yön değişimini fark etti ve memnuniyetle karşıladı. Değişime yönelik güçlü bir arzuları vardır.

Seçim aynı zamanda vatandaşların siyasi elitlerden çok daha güçlü ittifaklar kurabileceğini de gösterdi. Partiler ve siyasi liderler demokrasiye dair umudunu yitirse bile vatandaşlar kaybetmez. Türkiye demokratları olarak bu taban ittifakını genişletmeye kararlıyız. Türk demokrasisinin geleceği ve ülkenin refahı buna bağlıdır.

Geçtiğimiz yirmi yıl, dünya çapında otoriter hükümetlerin iktidara gelmesiyle demokraside bir krize tanık oldu. Popülizm ve kutuplaşmanın yol açtığı bu çalkantı, küresel belirsizlikleri artırdı ve insanların demokratik çağın sonunun yakın olup olmadığını sorgulamasına yol açtı.

Ancak 31 Mart Türkiye için bunun tam tersini ifade etti: Demokrasideki erozyonun sonu. Bu sadece Türkiye için değil, yakın bölgesi ve ötesi için de derin anlamlar taşıyan bir dönüm noktasıdır. Otoriter eğilimlere nasıl meydan okunabileceğini gösteriyor ve dünyaya örnek teşkil ediyor. Pek çok ülkede seçmenler partizan eğilimlerine iyice yerleşmiş durumda. Türkiye durumun böyle olmadığını gösterdi. Yönetişim için tutarlı ve inandırıcı alternatifler sunulduğunda seçmenler tercihlerini değiştirmeye ve popülist otoriterliği reddetmeye istekli oluyor.

Ben de dahil olmak üzere seçilmiş belediye başkanlarının şu anki görevi, hesap verebilir yerel yönetim için ortak bir dizi kuralın tutarlı bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır. Bu yaklaşım, CHP'nin elindeki bölgelerde kamu hizmetlerinin güvenilir iç izleme ve değerlendirmesini gerektirecektir .

Aynı zamanda, başta deprem ve afet hazırlığı ve yönetimi olmak üzere şehirlerimizin ve daha geniş anlamda ülkenin kronik sorunlarına çözüm bulmak için hükümetle işbirliği yapmaya çalışacağız. Kapsamlı reform önerileri geliştirerek ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek tedbirleri alacağız.

DAHA GENİŞ DEĞİŞİKLİKLERİN TEMELİNİ OLUŞTURACAK

CHP artık ülke liderliği açısından Sayın Erdoğan'ın AK Parti'sine karşı en güçlü alternatif olarak ortaya çıktı. Önümüzdeki beş yıl içinde sosyal demokrat belediye başkanları, Türkiye nüfusunun %70'inden fazlasını ve ekonomisinin neredeyse %80'ini oluşturan belediyeleri yönetecek. Bir sonraki cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine doğru ilerlerken, yerel düzeydeki değişiklikler ulusal düzeyde daha geniş değişikliklerin temelini oluşturacak.

Sayın Erdoğan'ın popülist rejiminin gelecekteki çabaları ne olursa olsun, İstanbul ve Türkiye özgürlük, demokrasi ve toplumsal uyumun simgeleri olarak ayakta kalacak. İnsanları ilk sıraya koyan yeni bir siyasi ahlak, otoriter popülizme galip gelecektir. Demokratik çürüme ve ekonomik gerilemenin damgasını vurduğu bir neslin ardından Türkiye Cumhuriyeti, demokrasiye olan inancını tazeleyerek ikinci yüzyıla giriyor.