Fikret Orman''ın CHP planı

Fikret Orman''ın CHP planı Beşiktaş Belediyesi’ne borcu bulunan Beşiktaş Spor Kulübü’nün Başkanı Fikret Orman, kulüp yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu''nu CHP’ye belediye başkan adayı olarak önerdi. Beşiktaş Kulübü''nün ise işçilerinin maaşını ödeyemeyen Beşiktaş Belediyesi''ne milyonlarca borcu olduğu ortaya çıktı.

Gündem 31.12.2018, 19:02 31.12.2018, 19:02
Fikret Orman''ın CHP planı

Artıgerçek'ten Rıfat Doğan'ın haberine göre; Orman’ın Beşiktaş Belediyesi Başkan adaylığını düşündüğü ve Kılıçdaroğlu ile görüştüğü gündeme gelmişti. Bu iddialara ilişkin siyah beyazlı takımdan yapılan açıklamada, Orman’ın böyle bir düşüncesinin olmadığı belirtilmişti. 

İŞÇİLERE MAAŞ ÖDEYEMİYORLAR, AMA BJK'DEN BORÇLARINI ALMIYORLAR

Orman’ın Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede kulüp yöneticilerinden Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu gündeme getirdiği ve Beşiktaş Belediyesi’ne bu ismi aday olarak önerdiği öğrenildi. Orman ve yönetiminin borçlarını ödemediği Beşiktaş Belediyesi, işçilerine maaşlarını ödemekte zorluk yaşıyor. Beşiktaş Kulübü ise milyon dolarları transferlerle çarçur ediyor.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu

ALTI ADET TAŞINMAZI İŞGAL EDEN KULÜPTEN ECRİMİSİL ALMAMIŞ 

Kulübün Beşiktaş Belediyesi’ne olan borçları Sayıştay’ın 2018 denetim raporuna da yansıdı. Raporda “Mülkiyeti Beşiktaş Belediyesi’ne ait 6 adet taşınmazın Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından işgal edildiği ve bu işgalden dolayı adı geçen dernekten ecrimisil alınmadığı tespit edilmiştir” denildi. 

BORÇ BELGELENDİ

Yapılan incelemede, “Dikilitaş mahallesinde bulunan mülkiyeti belediyeye ait 6 parselin toplam 9 bin 438 metrekarelik alanı üzerinde 1986 yılında Gençlik İl Spor Müdürlüğü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından yapılan Hakkı Yeten tesislerini derneğin uzun yıllardır kullandığı, fakat dernekten ecrimisil alınmadığı tespit edildiği belirtilerek, “15.02.2017 tarihinden itibaren bu taşınmazlar meclis kararı ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne 10 yıllık süreyle ve bedelli olarak tahsis edilmiştir. Bu taşınmazların işgalinden dolayı yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre tespit ve takdir edilecek ecrimisilin Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nden tahsil edilmesi gerekmektedir” ifadeleri yer aldı. 

Raporda bahsedilen taşınmazların, 11.09.2015 tarih ve 050.01.04-2015/114 sayılı Belediye Meclis Kararı ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/h maddesi gereği mahalli müşterek hizmetlerde kullanmak üzere ve aynı yasanın 18/e maddesi hükümleri doğrultusunda Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’ne aylık 10 bin TL bedel ile tahsis edildiği, dernek ile belediye arasında imzalanan protokolün 31.01.2017 tarih ve K/2017/25 sayılı Belediye Encümen Kararı ile onaylandığı kaydedildi. 

BELEDİYENİN ALACAKLARI VAR AMA HACİZ İŞLEMİ UYGULAMAMIŞ

Beşiktaş Belediyesi, kendisine ait 6 adet taşınmazın Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından işgal edildiğini ve üzerinde tesis yapıldığını kabul etti. Sayıştay tahsis işleminin 5393 sayılı Belediye Kanunu hükümlerine aykırılık teşkil ettiğini belirtti. 

Sayıştay ayrıca yapılan denetimlerde, "2017 yılı içerisinde toplam 426 mükellef hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 62’inci maddesi kapsamında haciz uygulamasına gidildiğini ancak alacağın niteliği ve mevzuatta belirtilen şartların gerçekleşmesi bakımından aynı durumda olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nden alacaklar hakkında haciz işleminin uygulanmadığını" tespit etti.

BJK’NİN BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ’NE 3 MİLYON BORCU VAR

Raporda “Mevzuatta belirtilen şartların gerçekleşmesine rağmen borcu hakkında haciz işlemi uygulanmayan tek mükellefin Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği olduğu görülmüştür. Bu durumun Anayasa’da yer alan eşitlik ilkesi ile örtüşmediği değerlendirilmektedir. 2017 yılsonu itibariyle ilgili mükelleften bulgu kapsamındaki toplam amme alacağı 3 milyon 430 bin 33 TL’dir” ifadeleri yer aldı. 

BELEDİYENİN KİRALADIĞI TAŞINMAZI İMAR PLANLARINA AYKIRI OLARAK KULLANMIŞ 

Son rakamlara göre BJK’nin Beşiktaş Belediyesi’ne ödemediği borcun 18 milyon TL’ye çıktığı öne sürüldü. Raporda, belediye tarafından kiralanan taşınmazın Beşiktaş’ın imar planlarına aykırı olarak kolej binası olarak kullanıldığı tespit edilerek şöyle denildi: “Ancak intifa hakkının kullanımının taahhütnameye aykırı olarak, Beşiktaş Belediye Meclisinin 04.02.2008 tarih ve 2008/7 No.lu kararına istinaden 10 yıl süreyle kiraya vermek suretiyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneğine devredildiği; ayrıca, taahhütnamede intifa hakkının yürürlükte bulunan plan şartları dışında kullanılamayacağı belirtildiği halde, imar planında spor tesis alanı olarak belirlenmiş taşınmazın, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği tarafından kolej – eğitim tesisi olarak kullanıldığı ve haliyle kolej binasının imar planına aykırı olduğu tespit edilmiştir.”

Polemik Haber

Yorumlar (0)
17
açık