Kamu idarelerinin mali hesaplarını denetleyen ve denetlemeleri TBMM adına gerçekleştiren Sayıştay, her geçen gün biraz daha bağımlı bir hale getiriliyor. AK Parti yönetimindeki yedi büyükşehir belediyesinin 2020 yılında izlemeye başladığı ve elde ettiği 53 bulgunun 45’i 2021 yılında da devam etti. 53 bulgudan kalan 8 bulguya ise 'kısmen çözüldü' diye not düşüldü.

Denetim raporları bazında "makaslama ve sansür" iddialarının hedefinde yer alan Sayıştay, Ak Parti iktidarı ile birlikte her geçen gün biraz daha yok sayılıyor ve etkisiz hale getiriliyor. Sayıştay'ın bugüne kadar birçok usulsüzlüğü gün yüzüne çıkarmasına karşın, usulsüzlüğün asıl adresi olan Ak Partili belediyeler ortaya çıkan bu bulguları yok saydı. BirGün’ün haberine göre Sayıştay denetçisi, "Suya yazı yazıyoruz" diye konuştu. 

Bu bağlamda ortaya çıkarılan 53 bulgu, AK Partili belediyelerce yok sayıldı. Sayıştay’ın denetlediği kamu kurumları, tespit edilen usulsüzlük ve mevzuata aykırılıkların düzeltilmesini sağlamak için hiçbir girişimde bulunmadı.

Çavuşoğlu'ndan 'Suriye'ye destek' açıklaması Çavuşoğlu'ndan 'Suriye'ye destek' açıklaması

sayistay

53 BULGUNUN YALNIZCA 8'İ KISMEN ÇÖZÜLDÜ

Sayıştay’ın 2021 yılında gerçekleştirdiği mali denetimler ile hesaplarını incelediği kamu idarelerinin, 2020 yılında ortaya çıkan ve mevzuata aykırı olduğu tespit edilen bulguları düzeltmeye yönelik bir adım atmadığı belirlendi. Yapılan incelemelerde rastalanan en dikkat çekici bulgulardan birkaçı ise Ak Partili büyükşehir belediyelerinde görüldü. Ak Partili belediyelerden Kocaeli, Konya ve Antep’in de bulunduğu tam yedi büyükşehir belediyesinin, Sayıştay’ın mevzuata aykırılık olarak tespit ettiği düzeltilmesi yönünde herhangi bir adım atmaması, son derece garip karşılandı. Sayıştay’ın 2020 yılında tespit ettiği ve 2021 yılında da izlemeye aldığı yedi Ak Partili belediyenin sorumlu olduğu 53 mevzuata aykırı bulgunun sadece sekizi "Kısmen" çözüldü. Geriye kalan 45 bulgu içinse hiçbir çözüm girişiminde bulunulmadı.

USULSÜZLÜKLER DEVAM EDİYOR

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 2020 yılında tespit edilen ve 2021 yılında da takibine devam edilen 12 bulgudan 11’ine dair hiçbir düzeltme yapılmadı. Belediye sadece, “İlan ve Reklam Vergilerinin İlçe Belediyelerine Devredilmesi ve Payın Alınma Sürecinin İşletilmemesi” başlıklı bulgudaki hatalı işlemleri düzeltti. “10 Yıllık Kira Süresi Dolan İşletmelerin Süresinin İhalesiz Uzatılması” ve “Şehir İçi Çalışan Halk Otobüslerinin İhalesiz Çalıştırılması” gibi bulgularının da yer aldığı 11 bulgudaki sorunlar ise aynen devam ediyor. 

AK Partili Kocaeli ve Konya büyükşehir belediyelerinde de benzer bir tablo mevcut. Konya’da 2020 yılından 2021 yılına devredilen yedi bulguya, Kocaeli’nde de 2020 yılından 2021 yılına devreden sekiz bulguya hiçbir çözüm bulunmadı. AK Partili Bursa Büyükşehir Belediyesi,  iki bulgudan birini kısmen giderirdi. Ak Partili Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, devreden sekiz bulgudan yalnızca dördünü kısmen çözdü. Samsun’da 10 bulgudan yalnızca ikisi çözülürken, Trabzon’da ise altı bulgudan hiçbiri çözüme kavuşmadı.

Kocaeli, Konya, Bursa, Gaziantep, Samsun ve Trabzon belediyelerinde 2020 yılında tespit edilen ve 2021’de çözüme kavuşturulamayan tespitlerden birkaçı şunlar:

-Taşınmaz Envanterine Yönelik Eksiklerin Bulunması (Konya)

-Kanun’da Belirlenen Parasal Limitlerin Altında Kalmak Amacıyla Bazı Mal ve Hizmet Alımlarının Kısımlara Bölünmesi (Bursa)

-Taşınmaz Kiralamalarında Mevzuata Aykırı Olarak Kira Süresinin Uzatılması (Antep)

-Otopark Gelirlerinin Vadeli Hesapta Takip Edilmemesi ve Amacı Dışında Kullanılması (Kocaeli)

-İlan ve Reklam Vergilerinin Takip ve Tahsil Edilmemesi (Samsun)

SUYA YAZI YAZILIYOR

Sayıştay’ın mali şeffaflık açısından kritik önemde olduğunu belirten Sayıştay denetçisi, “Denetçilerin titizlikle ortaya çıkardığı ve çözülmesi talebiyle idarelere bildirdiği tespitlerin çözümüne yönelik tek bir adım dahi atılmadığını görüyoruz” dedi. Denetim raporlarının, “Diğer Bulgular” kısmındaki tespitlere yönelik yargı sürecinin işletilemediğini ifade eden denetçi, şunları söyledi:

“2020 yılında denetime takılan mevzuata aykırı bir işlemin 2021 yılında da aynen sürdürülüyor olduğunu görüyoruz. Bu, en hafif tabirle umursamazlıktır. Bizler, kamu adına mali hesapları denetleriz. Kamu idarelerinden de hesap vermekle yükümlü oldukları halka karşı ahlaklı davranarak mevzuata aykırı işlemlerini düzeltmesini bekleriz. Ancak görüyoruz ki bu aykırılıklar çözülmek bir yana çözülmesi için çaba bile gösterilmiyor. Böyle olunca, işini layıkıyla yapan üstatlarımız suya yazı yazıldığını düşünüyor.”