Sigorta sektörümüz birçok yönden zorluklar ile dolu bir yıl geçirdi. Özellikle ekonomideki dalgalanmalar, hızlı artan enflasyon, artan belirsizlikler ve artan hasar maliyetleri öne çıktı.

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, trafik fiyatlarında tavan fiyat uygulaması, sigortalılar yönünden aşırı artan primler, şirketler yönünde hızla azalan karlılık, özellikle trafikte hızla artan zararlar 2022 yılına damga vurdu.

Hasar/Prim Oranları Yükseliyor

Türkiye Sigorta Birliği’nin yayınladığı sektör istatistiklerine göre, 2022 yılı 3. Çeyrek sonuçlarına göre, geçen dönem %73,2 olan hayatdışı şirketler brüt h/p oranı % 89,7 ye yükselmiş ve net H/P oranı 101.1 olarak gerçekleşmiştir.

Hayatdışı şirketlerin brüt teknik kar oranı % 8,8 den % 2,2 ye düşmüş ve ciddi bir karlılık sorunu ortaya çıkmıştır. Geçen yıl aynı dönemde 7.975.496.332 TL teknik kar açıklayan sektörün, teknik karı -“yüksek prim artışlarına” karşın- 6.115.920.216 TL ye düşmüştür.

Sektörde Karlılık Azalıyor, Zarar Eden Şirket Artıyor

Trafik branşında % 120 oranında artışla yazılan 35.103.679.879 TL prime karşın, bu branşta sektör toplam -7.506.986.755 TL zarar açıklamıştır. Geçen yıl -629.282.265 TL olan zararın tam 11 kat arttığı görülmektedir. Trafikte, 2022 de başlayan kriz daha da büyüyerek 2023 yılının en önemli sorunu olacaktır.

45 hayatdışı şirketten 21 şirket teknik olarak zarar etmiştir. 10 şirket ise mali olarak zarar açıklamıştır. Gerek teknik, gerek ise mali bağlamda zarar açıklayan şirketler arasında, prim üretiminde ilk on şirket arasında olan şirketlerimizde vardır.

Artan Sermaye İhtiyacı Ertelendi

Bu arada artan prim üretimi ve karlılığın azalmasına bağlı olarak, oluşacak olası sermaye ihtiyaçlarında rahatlık sağlamak amacıyla, SEDDK 01.01.2023 tarihinde 31.12.2022 tarihinden geçerli olmak üzere “Sermaye Yeterlilik Hesaplamasına Esas Katsayılarda Değişiklik Yapılması Hakkında” yapan bir genelge yayınladı.

Yapılan bu değişiklik ile katsayıların çoğu % 50 oranında düşürülerek, sektörün sermaye yeterlilik rasyolarının düşmesi ve sermaye artışı gerekliliği bir sonraki (Haziran-30.06.2023) döneme ertelenmiş oldu. Böylece, sektörün sermaye ihtiyacı azalan karlılık ve artan enflasyonla birlikte çok daha artacak ve sektörde yapısal sorunların 2023 yılında daha da büyümesine yol açacaktır.

Trafik Poliçesi Yaptırma Sorunu Büyüyor

Şirket sayısı artarken, araç sahipleri çok yüksek buldukları kasko ve trafik fiyatlarına karşın, vadesi dolan trafik poliçelerini yenileyecek Şirket dahi bulmakta zorlanmaktadırlar. Bazı şirketler fiyat verse de, poliçe düzenleme aşamasında sistemsel arızalar ve/veya adet/miktar kotaları nedeniyle sigortalılar poliçelerine kavuşamamaktadır. Trafik ruhsatı bulunan 27 şirketten sadece birkaç tanesi fiyat vermekte ve poliçe düzenlemektedir. Bu durum acentelerimizi, hem güvenirlik hem de mali açıdan zorluklara düşürmektedir. Halkımızın, Sigorta sektörümüze olan güveni de zedelemektedir.

Ekonomideki bir çok önemli karar gibi, sigorta sektöründe de yapısal sorunların çözümüne ilişkin kararlar da seçim sonrasına erteleniyor. Bakalım, seçim sonrasına kadar mevcut sorunların çözümü kolaylaşacak mı? zorlaşacak mı?