Günümüzde kalabalık şehirler, tahammülsüz insanlar 
ve ekonomik olarak ağır hayat şartları ile yaşamak zorunda kalsa bile insanın kendisi ve çevresi için sağlığı için en çok uzak durması
gereken şeydir !
korku, endişe, kaygı ve panik. 

Bunu en iyi anlatanlardan biride 
"Büyük Üstat" ismiyle de tanınan
İbn-i Sina’dır. İslam'ın Altın Çağı döneminin en önemli doktorlarından, astronomlarından, düşünürlerinden, yazarlarından ve bilginlerinden biri olarak kabul edilir.
Tıbbın babası olarakta bilinen bir hekimdir. Yaklaşık 980 yılında günümüz Özbekistan'ında yer alan Buhara yakınlarındaki Efşene köyünde doğmuştur. 
Ve 57 yaşında 1037 yılında Hemedan  şehrinde (İran) ölmüştür. 

Tıp ve felsefe alanına ağırlık verdiği değişik alanlarda 200 kadar kitap yazmıştır. Batılılarca modern Orta Çağ biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinir. 

Tıp alanında yedi yüzyıl boyunca temel kaynak eser olarak süre gelen Tıbbın Kanunu adlı kitabı ile ünlenmiş ve bu kitap, değişik Avrupa üniversitelerinde 17. yüzyıl ortalarına kadar tıp biliminde temel eser olarak okutulmuştur.

İbn-i Sina’nın stres üzerine yapmış olduğu bir deney günümüzde hala ders olarak okutulur ve anlatılır.
çok etkileyici olan bu deneyi
Stresin , kişi üzerindeki psikolojik dengesinin bozulmasını nasıl gösterdiği tepki durumunu ortaya çıkartıyor.
Tehdit duygusu veya acıya neden olan olaylara karşı vücudun kendi dengesinin ne hale geldiğini ve yeniden bu dengeyi kurabilmek için verdiği fiziksel cevap olarak anlatır. 

Stresi,kaygı, aşırı uyarılmışlık hali, engellenme, duygusal çöküntü ve gerginliğin nasıl yarattığını gösterir. 

İbn-i Sina’nın bu deneyi
İki kuzuyu iki ayrı kafese koymak ile başlar. Kuzular aynı yaşta, aynı kiloda, aynı cinstir ve aynı yemle beslenir. Tüm şartları eşittir.

Ancak yan kafeste bir kurt vardır ve kurdu sadece kuzulardan biri görebilmektedir.
Diğeri görmez !

Aylar sonra kurdu gören kuzu huzursuz,bitkin,zayıf ve çelimsiz olduğundan ölür. 
Kurt sadece kuzu ile arada bir göz teması bulunması dışında başka hiçbir şey yapmamasına rağmen kuzu yaşadığı korku ve stres yüzünden ölmüştür.

Kurdu görmeyen diğer kuzu ise oldukça huzurlu olduğundan besili,keyifli ve kiloludur.

Bu deneyde İbn-i Sina zihinsel etkinin sağlık ve bünye üzerinde olumlu ve olumsuz etkisini deneyleyerek göstermiştir. 

Gereksiz Korku, Endişe, Kaygı, Strese dönüşür ve bununda insan bünyesine verdiği zararı hiçbir şey kolay,kolay veremez.

Her şey düzelir ama bunlar girdimi bedeninize düzelmesi maalesef çok güç ve sancılı oluyor.
İnsan sevmediği biriylede yaşamak zorunda kalırsa kuzu misali,
Kurda merhamet kuzuya zulüm olarak dönüşüyor maalesef. 
Ve sağlık gittimi hiç bir şeye benzemiyor. 
Ardından,huzursuzluk,keyifsizlik,tatsızlık….
Sonrasında her şeyin var olabiliyor ama mutlu değilsen anlamsızlaşıyor.
Sadece nefes aldığın ve geçip giden bir zaman olarak..
Ve bunun için kendinize dokunun. 
Çok az stres ,çok daha güzel ve kaliteli hayat yaşatır..

İyi pazarlar 
Sevgilerimle