Mustafa Kemal ve “yol arkadaşları” tarafından sürdürülen Millî Mücadele ve kuruluş yılları sırasında bu yol arkadaşlıklarının pek çoğu zamanı gelince dramatik biçimde son bulmuş, her seferinde kazanan Mustafa Kemal Paşa olmuş ve tek adamlığa doğru adım adım ilerlemiştir. Bu tarihsel süreçlerde temelini iktidar mücadelesinin oluşturduğu bir nevi ittifaklar ve tasfiyeler tarihi olarak da okuyabileceğimiz bu süreçte kâh Karakol Cemiyeti etrafında tekrar örgütlenen İttihatçılar, kâh Yeşil Ordu adıyla da anılan Çerkes Ethem kuvvetleri kâh ise TKP’nin kurucu ve önder kadrosunun katledilmesiyle yaşanan tasfiyeler önemli kilometre taşlarıdır. Terakki Mecmua, Yeni Ufuk, Yeni Tanin, Çelebi Dergisi gibi dergilerde makaleler yazan, bir İttihat ve Terakki uzmanı olarak ön plana çıkan araştırmacı yazar Burak Candemir’in kaleme aldığı ve Mavi Gök Yayınları aracılığı ile okurla buluşan “Tasfiye” kitabı söz konusu döneme dair önemli bir kaynak olma yolunda.

“Kurtuluş Savaşı” döneminde Anadolu’da ortaya çıkan sosyalist hareketlerin tasfiye sürecinin ele alındığı kitap 3 bölümden oluşuyor. Kitabın birinci bölümünde Osmanlı-Çarlık Rusya ilişkileri ele alınırken İkinci bölümde de Kurutuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal Paşa ve Bolşevikler, Karakol Cemiyeti ve Bolşevikler detaylı ve ilgi çekici bir biçimde anlatılıyor. Üçüncü ve son bölümde ise Milli Mücadele sırasında Mustafa Kemal ve Türkiye Komünistleri mercek altına alınıyor.

Döneme ilişkin ciddî karşılaştırmalı okumaların sahibi olan Burak Candemir’in, Kurtuluş Savaşı’nın göreli de olsa daha geniş bir perspektiften anlaşılmasına katkı sağlamak üzere yazdığı bu eserin, sahasına değerli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Şimdiden iyi okumalar…