PARTİLER SEÇİM BEYANNEMELERİNDE BÜYÜK TÜRKİYE İDEALİNİ VE TÜRK DÜNYASI POLİTİKASINI BEYAN ETMELİDİR

Ülkemiz öyle bir coğrafyada bulunuyor ki, gerçekten de bu ülkede yaşamanın bedelleri de ağır oluyor. Aslında Türk olmanın, Türkiye gibi bir ülkeye sahip olmanın ağır bedelleri vardır. Çünkü içinde yaşadığımız bu coğrafya, ağır bedeller ödemeye değer vatan parçasıdır. Bu vatan parçasını sorunsuz şekilde geleceğe taşımak gibi üzerimizde emanet gibi duran ağır bir mes’uliyetimiz var. Sadece 85 milyon Türkiye vatandaşının değil, 300 milyonluk Türk Dünyası'nın umudu, ümidi, geleceği güçlü bir Türkiye görmektir.

“Büyük Türkiye” “güçlü Türk Dünyası” arzusu, Türkiye’de iktidarıyla muhalefetiyle siyaset yapan bütün kişi ve kurumların ortak ideali olması gerekir. Kimisi yurtdışı Türklerden sorumlu Devlet Bakanlığı kurar, kimisi Türk Dünyasından sorumlu Devlet Bakanlığı ihdas eder; kimi de Türk Diasporası Bakanlığını tesis eder. Önemli olan Türkiye’nin milli çıkarlarını düşünmektir. Türkiye’yi huzurlu, güvenli bir geleceğe taşımaktır. Yaklaşan seçimlerde kalp kırmadan her parti seçim beyannamesinde yapacaklarından bahsetmeli, vaatlerini anlatmalıdır. Özellikle her parti Türk dünyasını temsil eden kişilere aday listelerinde kontenjan ayırarak yer vermelidir.

Şu gerçek unutulmamalıdır ki, Türkiye, bulunduğu konum itibariyle stratejik ve jeopolitik öneme haizdir. Geçmişten bugüne dostumuz az, düşmanımız çok olmuştur. Partilerimiz seçim beyannamelerinde bu gerçeği dikkate alarak beş yıllık on yıllık, elli yıllık planlamalarını da ortaya koymak durumundadır. Özellikle kardeş Türk devlet ve toplulukları ile ilişkiler, her partinin seçim beyannamesinde değineceği ortak hususlar olmalıdır. Çünkü; petrol ve doğalgaz gibi enerji ihtiyacımızı karşıladığımızda, kendi kendimize yeter ülke olduğumuzda, yönümüzü Asya’ya döndüğümüzde, kardeşlerimizle birlikte hareket ettiğimizde inanın ülkemizi daha güzel bir gelecek bekliyor olacaktır. Gerçekten “Türkiye gibi ülkeye sahip olmak” zor iş, “Türkİye’de olmak zor iştir”. Her zorluğa rağmen, yaşanan ve yaşayacağımız her sıkıntıya rağmen “Türkiye gibi ülkeye sahip olmak” da dünyanın en güzel işidir.

İ[email protected]