Türkoğlu! 
Aynanın arkasına geçmen gerek, karşısına değil. Gözüken ile gösterenin farkında değilken görünsen ne fayda? Soru değil bu, sorgu. Bu sorguda doğru cevapları bulmak yalnız aklın yoluyla olur ki zaten ancak bu güzele ulaştırır. Zira doğrunun olmadığı yerde güzel de bulunmaz. Bir de doğru olsan senden güzel var mı dünyada?

"Peki akla nasıl ulaşacağız?" dediysen alnından öpülecek yerdesin. İslam şeriatı akla hitap eder, teklifini ona yapar ve mükellef olarak aklı tutar. Bundan sebep, bizde akıl evvela Allah'a teslim, sonra kula hediye edilir. Tam akılla hareket etmenin yegane kuralı budur. Geri kalan hep muazzam bir tahayyül cümbüşü. Şimdi akıl deyince oradan iş ister istemez felsefeye dökülüyor.

Amma..!

Felsefe bulmanın değil, durmadan aramanın yoludur, karıştırma sakın.

"Yahu şeriattan bahsettin felsefe ne iş?" diyerek lümpen tavırlar sergileyeceksin biliyorum, neden hiç Mâtürîdî okumazsın işte onu bilmiyorum. Aslında mevzu basit ben lafı dolandırmaya daldım yine. Tam akılla hareket eden kişi bütün âlemi gezerken; başıboş hakikat arayıcısı nihayetsiz bir maceranın mahkûmu olmaktan öteye varamaz. Şimdi sınırları bu manada iyi çizmek koşuluyla felsefeden istifade etmenin binbir şer'i ve makbul yolu çıktı mı? Çıktı. Tam da bu sebeptendir ki aklı aracı alet gibi görmeyip, sahibine teslim etmeyenler hep bir tatminsizlik üzere hareket edip daima yanlışlar içinde boğulan bir manzara çizerler. Düşmanının seni kundaklanabilir(!) görmesinin manasını anladın mı şimdi? Akl-ı maaşla bu kadar, kusura bakma. Ya da istersen bak, keyfin bilir. Kant'ın salt aklı eleştirmesinin nedenini merak edip incelemek, Maturidi'nin aklı aracı kılmasını idrak etmeye çalışmaktan daha konforludur eminim.

Bütün bunlarla beraber günü geldiğinde mensubiyetinin, reddi olmayan gereklilikleri olduğunu idrak ettiğinde maksat hasıl olacak, hiç değilse kapı çalınacak. Unutma bazı kapılar çalmasını bilene açılır. Bu işler görene. Köre ne?

Aslanım dikkat et! Zehirle pişmiş bir aş koydular önüne, sen de yıllardır güzelliğine kanıyor, kaşıklayıp duruyorsun. Lakin hakikatin tehlikeli oluşunu da daha fazla göz ardı edemezsin.

@guvenyilmaz_